Husdränering

Pris och tips för dig som ska dränera hus

Så funkar en dränering - fem tips

Syftet med den här kortfattade men koncisa guiden till en husdränering är inte inte att du nödvändigtvis ska bli en erfaren hantverkare och genomföra din egen dränering utan mer att du ska kunna ha tillräckligt "på fötterna" för att kunna ställa krav och komma med synpunkter i både offertprocess och under själva dräneringsjobbet. Både du och hantverkaren vinner på att du är en kunnig kund.

Innehållsförteckning

1. Varför dränera - fakta och fördelar
2. Dräneringsmetoder
3. Dräneringens tre ben
4. En husdränering förklarad steg för steg
5. Tips för din kontakt med dräneringsföretaget

1. Varför dränera?

I mark runt och under ditt hus finns vatten och lerjord vilket betyder att din husgrund ständigt blir "attackerad" av fukten runt omkring. En så enkel sak som stuprännor ska föra regnvattnet bort från huset och grunden men ändå skadas husgrunder av fukt och vattenskador, ibland för att vatten från exempelvis tak inte rinner tillräckligt långt bort. 

För att undvika fuktskador på din grund så kan man ersätta lerjorden med grus, eftersom att smältvatten och regnvattensamlingar då kommer att försvinna snabbare än med lerjord. Andra lösningar för att leda undan vattnet från ditt hus och din fuktkänsliga grund är att använda rännsten, rörledningar till vattenledningar, stenkista eller platonmatta. dessa olika metoder är alltså exempel på dräneringar, vilken som passar bäst beror på ditt hus, marken runt omkring och andra förutsättningar som du bör diskutera på förhand med den entreprenör som utför arbetet.

En dränering är alltså helt enkelt ett sätt att leda vatten bort från ditt hus till en plats eller yta där vattnet inte orsakar skador. Dräneringen kan också ingå som en del i ett större markarbete, exempelvis att gjuta en betongplatta.

2. Dränering - metoder

Dräneringsrör

läggs på plats runt huset för att föra bort vatten bort från husgrunden till en särskild dräneringsbrunn. Det finns olika typer av rör (böjliga och styva). 

Platonmatta

Den vanligaste typen av plastmatta vid husdränering i Sverige. Den är uppbyggd av ’’knappar’’ som vänds mot källarens vägg och därmed skapas ett mellanrum mellan vägg och omkringliggande jord som gör att fukt kan torka.

Isodrän

Isodränskivan är uppbyggd av polystyrenkulor (en typ av plastkulor) som sitter ihop med hjälp av ett särskilt ”lim”. Skivan har hög motståndskraft mot fukt och besitter en relativt hög dräneringsförmåga, och har dessutom bra egenskaper när det gäller värmeisolering.

3. Dräneringens tre ben

1. Fuktskydd som håller betongplattan eller källarväggen skyddad från mögel och fukt.  

2. Dräneringsrör som gör så att regnvatten kommer till kommunens dagvattenledning eller till en brunn. 

3. Grovt grus eller makadam som kvickt låter fukt och vatten dunsta bort och rinna undan.

4. Dränering - hur går det till? Steg för steg-guide:

1.  Gräv rent runt huset, sker vanligtvis med grävmaskin. Räkna med att tomten blir skadad av arbetet.

2. Gör rent och puts husgrundens väggar. Kontrollera om det finns sprickor och åtgärda dessa.

3. Isolera grunden för att värmeisolera och driva ut fukt, med exempelvis Thermisol, Isodrän eller annat märke.

4. Lägg dräneringsledningar (rör) som för bort vatten.

5. Täck med geotextilduk.

6. Tomten återställs och vanligtvis används grus ovanpå dräneringsytan som grävts upp.

5. "Dräneringssnack" - så blir du en duktig beställare

Att utföra en husdränering är ofta ett stort projekt som kostar en del pengar. Tips nummer ett är att alltid ta in flera offerter från olika företag för att kunna jämföra dessa, och varför inte spela ut dem mot varandra? Dräneringsentreprenörerna ska visa att de vill ha dig som kund och vinna ditt förtroende. Tjänsten Markproffs är ett exempel på en offerttjänst för markarbeten där du kan ta in gratis offerter från lokala företag för din husdränering.

Nästa steg är att läsa på själv, informationen på denna sajt ger dig en bra grund att stå på. Du behöver inte bli ett proffs men du ska ha koll på de övergripande stegen i en husdränering för att kunna ställa rätt frågor och identifiera rätt saker när du får in offerter. Du som kunnig beställare har allt att vinna om du känner dig trygg i dialogen med din hantverkare.

Våga fråga! Du kommer bara att känna dig dum efteråt om du inte ställer frågor i inledningsskedet. Ta in offerterna, kika igenom dem och fråga sedan om allt du känner dig osäker på. En duktig och proffsig hantverkare ska kunna hjälpa dig och inge förtroende.

Glöm inte att du får göra rotavdrag för halva arbetskostnaden! Mer om detta under "Vad kostar dränering?"!

markarbeten.gif

markarbeten.gif

 

Ta in flera offerter och jämför företagen i lugn och ro.